AZ ISKOLA TANSZEMÉLYZETE A 2015/ 2016-os TANÉVBEN

Sor-

szám

A tanár neve

Beosztása

Szakja

Máthé István

Igazgató

fizika

Csergő Ildikó

Aligazgató

földrajz

András Izabella

Helyettes tanár

informatika

András Katalin

Helyettes tanár

angol tanár

András Kinga

Címzetes tanítónő


András Lajos

Címzetes oktató mester

faipar

András Enikő

Helyettes ónónő


András Melinda

Címzetes óvónő


Bartha Éva

Címzetes tanár

magyar nyelv és irodalom

Benedek Zsófia

Címzetes tanár

magyar nyelv és irodalom

Benyovszki Szabolcs-Attila

Helyettes tanár

testnevelés és sport

Both Éva

Címzetes óvónő


Bugja Boglárka

Címzetes óvónő


Burus Mária-Ella

Címzetes tanítónő


Csáky Enikő

Címzetes tanár

zene

Elekes Aranka

Címzetes tanítónő


Elekes Ibolya

Címzetes tanítónő


Fazakas Izabella

Címzetes tanár

matematika

Gergely Cristina

Címzetes tanár

román nyelv és irodalom

György Andrea

Címzetes tanítónő


György Edit

Címzetes tanár

magyar nyelv és irodalom

Jimon Florentina

Címzetes tanár

román nyelv és irod./angol

Jimon Mircea Gheorghe-I.

Címzetes tanár

filozófia/ történelem

Kelemen Csilla

Helyettes tanítónő


Kerekes Edit-Piroska

Címzetes óvónő


Kiss Mihály- Csaba

Címzetes tanár

autós almérnök

Kiss Zoltán

Helyettes tanár

electrotechnikai almérnök

Kosza Ana

Címzetes tanár

biológia

Lázár Ilona

Címzetes tanár

kémia/ fizika

Lőrincz Erika-Ibolya

Címzetes tanár

kémia/ informattika

Mag Enikő

Címzetes óvónő


Mihály Archadiu Dionisie

Címzetes tanár

matematika

Mihály Erika

Helyettes tanár

angol nyelv

Mihály Julia

Címzetes óvónő


Mihály Kinga

Helyettes tanár

matematika/ informatika

Mihály Klaudiusz-Csaba

Címzetes tanár

történelem

Mihály Zsuzsánna

Címzetes óvónő


Mihály Zsuzsánna-Juliánna

Címzetes óvónő


Opra Levente

Címzetes tanító


Popa Maria

Címzetes tanár

román nyelv és irodalom

Sándor Éva

Címzetes tanár

román nyelv és irod./német

Simó András

Helyettes oktató mester

autovezető

Simó Ibolya

Címzetes tanítónő


Simó Mária-Angella

Címzetes tanár

katolikus hittan

Szentes Csilla-Anna

Címzetes óvónő


Tamás Erika

Címzetes tanítónő


Tamás István

Címzetes tanár

földrajz/ biológia

Tankó Csilla

Címzetes tanítónő


Theil Emilia

Címzetes tanár

katolikus hittan

Tókos Mária

Címzetes tanár

könyvelés

Tókos Szabolcs

Címzetes tanár

testnevelés és sport

Vitus Kinga

Helyettes oktató mester

szabó

Biró Tivadar

Óraadó tanár

biológia

Bodó Levente

Óraadó tanár

rajz

Gáll Mihály

Óraadó oktató mester

mechanika

Godra János

Óraadó oktató mester

fafeldolgozás

Herceg Judith

Óraadó tanár

vegyész almérnök

Kelemen Szabolcs

Óraadó tanár

unitárius hittan

Nagy Sándor

Óraadó tanár

református hittan

Nagy Eszter

Óraadó tanár

magyar nyelv és irodalom

IGAZGATÓ,

MÁTHÉ ISTVÁNAZ ISKOLA TANSZEMÉLYZETE

Sor-

szám

A tanár neve

Beosztása

Szakja

Máthé István

Igazgató

fizika

Csergő Ildikó

Aligazgató

földrajz

András Izabella

Helyettes tanár

informatika

András Kinga

Címzetes tanítónő


András Lajos

Címzetes oktató mester

faipar

András Melinda

Címzetes óvónő


Bartha Éva

Címzetes tanár

magyar nyelv és irodalom

Bartos Emőke-Teréz

Helyettes tanítónő


Benedek Zsófia

Címzetes tanár

magyar nyelv és irodalom

Benyovszki Szabolcs-Attila

Helyettes tanár

testnevelés és sport

Both Éva

Címzetes óvónő


Bugja Boglárka

Címzetes óvónő


Burus Mária-Ella

Címzetes tanítónő


Csáky Enikő

Helyettes tanár

zene

Fazakas Izabella

Címzetes tanár

matematika

Gergely Cristina

Címzetes tanár

román nyelv és irodalom

György Andrea

Címzetes tanítónő


György Edit

Címzetes tanár

magyar nyelv és irodalom

Jimon Florentina

Címzetes tanár

román nyelv és irod./angol

Jimon Mircea Gheorghe-I.

Címzetes tanár

filozófia/ történelem

Kelemen Csilla

Helyettes tanítónő


Kerekes Edit-Piroska

Címzetes óvónő


Kiss Mihály- Csaba

Címzetes tanár

autós almérnök

Kiss Zoltán

Helyettes tanár

electrotechnikai almérnök

Kosza Ana

Címzetes tanár

biológia

Lázár Ilona

Címzetes tanár

kémia/ fizika

Lőrincz Erika-Ibolya

Címzetes tanár

kémia/ informatika

Mag Enikő

Címzetes óvónő


Márton Ottilia

Helyettes tanítónő


Mihály Archadiu Dionisie

Címzetes tanár

matematika

Mihály Etelka

Címzetes tanár

kémia

Mihály Julia

Címzetes óvónő


Mihály Kinga

Helyettes tanár

matematika/ informatika

Mihály Klaudiusz-Csaba

Címzetes tanár

történelem

Mihály Zsuzsánna

Címzetes óvónő


Mihály Zsuzsánna-Juliánna

Címzetes óvónő


Opra Levente

Címzetes tanító


Popa Maria

Címzetes tanár

román nyelv és irodalom

Sándor Éva

Címzetes tanár

román nyelv és irod./német

Sándor Ildikó

Helyettes óvónő


Sándor Tünde

Címzetes tanár

angol nyelv

Simó Ibolya

Címzetes tanítónő


Simó Mária-Angella

Címzetes tanár

katolikus hittan

Szentes Csilla-Anna

Címzetes óvónő


Tamás Erika

Címzetes tanítónő


Tamás István

Címzetes tanár

földrajz/ biológia

Tankó Csilla

Címzetes tanítónő


Theil Emilia

Címzetes tanár

katolikus hittan

Tókos Mária

Címzetes tanár

könyvelés

Tókos Szabolcs

Címzetes tanár

testnevelés és sport

Vitus Kinga

Helyettes oktató mester

szabó

Biró Tivadar

Óraadó tanár

biológia

Blihász Ibolya

Óraadó tanár

angol nyelv

Bodó Levente

Óraadó tanár

rajz

Egyed Dénes

Óraadó oktató mester

villamosság

Gáll Mihály

Óraadó oktató mester

mechanika

Godra János

Óraadó oktató mester

fafeldolgozás

Herceg Judith

Óraadó tanár

vegyész almérnök

Kelemen Szabolcs

Óraadó tanár

unitárius hittan

Nagy Sándor

Óraadó tanár

református hittan

Nagy Eszter

Óraadó tanár

magyar nyelv és irodalom

Pápay Mária-Márta

Óraadó tanár

faipari mérnök

Szabó István

Óraadó tanár

erdő mérnök