A szentegyházi Gábor Áron SzakközépiskolaMert az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, mely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja.”

(Apáczai Csere János)


Félúton Hargita megye két nagyobb városa, a megyeszékhely Csíkszereda és a magát iskolavárosként is meghatározó Székelyudvarhely közt, Szentegyháza középiskolai oktatása létének minden szakaszában azt a célt kívánta szolgálni, hogy középiskolai továbbtanulási módot, szakképzési lehetőséget kínáljon és biztosítson városunk és a Kis-Homoród mente tanulni vágyó fiataljainak.

Az egykori Szentkeresztbányán - lévén újabb településrésze a mai Szentegyházának – 1852-ben létesült az első iskola, Demeter Miklós gyártulajdonos közreműködésével. 1923-ig felekezeti iskola, ettől kezdve állami iskolaként működött.

Az 1848-49-es tanévtől kezdte meg működését egy ipari szakiskola Szentegyházasfaluban, a volt állami iskola épületében, bányász, öntő, lakatos és villamossági osztályokkal.. Elég mostoha körülmények közepette, ez az iskola mintegy 600 szakmunkást nevelt.

Az elméleti líceumi oktatás Szentkeresztbányán az 1957/58-as tanévben alakult meg. A mai Gábor Áron Szakközépiskola az elméleti líceumot nemcsak szakmai, hanem erkölcsi elődjének is tekinti. A szaklíceumi oktatás az 1972/73-as tanévtől indul, és azóta is folyamatosan létező oktatási forma iskolánkban.

1990. után változtattunk és változtunk, és tesszük ezt folyamatosan, az oktatott szakmákkal a munkaerőpiachoz és a diákok – szülők elvárásaihoz igazodva. Ebben az évben vettük fel az ágyúöntő székely ezermester Gábor Áron nevét. Névválasztásunkkal erősíteni kívánjuk mindenkori diákjainkban az elődök iránti megbecsülés, a hagyományőrzés erkölcsi parancsát, azt a tényt, hogy elsajátítandó mesterségüknek kezdeményező szellemű, magas szintű ismerőivé kell, hogy váljanak.

Jelenleg négy épületben, 16 szakteremben, 2 informatika-teremben, fizika-, kémia-laborban, tanirodában, tornateremben, hat, korszerűen ellátott iskolai tanműhelyben folyik iskolánkban az oktatás.


Elérhetőségeink:

535800 Szentegyháza, Mihai Eminescu utca 2/b,. Hargita megye,  Románia

Telefon: 0266-246-897; Fax: 0266-246-897

e-mail: vlahita_liga@yahoo.com