Szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskóla

Mint egy rendhagyó irodalomóra - hasznos volt

A szentegyházai Gábor Áron Szakközépiskola évente sorra kerülő rendezvénye zajlott néhány napja, pontosabban október 25-én: a kialakult házi hagyomány szerint, a magyar történelem, a magyar kultúra jeles személyiségei, eseményei előtt tisztelgő rendezvény részesei lehettek az iskola diákjai. Idén a Fazekas Mihály – emlékév tiszteletére szerveztünk vetélkedőt diákjaink és a két helybéli általános iskola egy-egy csapata részvételével.

Immár többéves múltja van, hogy hol történelmi, hol irodalmi témájú vetélkedőt szervezünk diákjaink számára, hogy a versenyekre készülve, múltunk – műveltségünk olyan értékeivel ismerkedhessenek meg a diákok, amelyek vagy kiszorulnak a tanterv kereteiből, vagy méltatlanul kevés figyelem fénye jut nekik. Ebben az évben a diákok Fazekas Mihály életéről – koráról, a Lúdas Matyi c. elbeszélő költeménye ismeretéről és a Fazekas-féle Füvészkönyvben is leírt, környékünkön is honos gyógynövényekben való jártasságukról adtak számot a csapatvetélkedőn. A 250 éve született magyar költő és botanikus az egyik első ragyogó csillaga a magyar irodalomnak és tudománynak: a Lúdas Matyi szerzője, tudósként az első magyar nyelvű tudományos botanikai rendszerezés és növény-meghatározó könyv társszerzője.

Mindenik osztály egy-egy, háromtagú csapattal vett részt a versenyen. A megelőző évek gyakorlatához híven, meghívtuk a két helybéli általános iskola, a Mártonffi János Általános Iskola, illetve a Tamási Áron Iskola csapatait is. A résztvevőket értékes könyvekkel jutalmaztuk, a tevékenységet pályázati úton támogató Communitas Alapítványnak köszönhetően. Egyfajta rendhagyó irodalomóra volt ez a vetélkedő, információ - gazdag, tartalmas és – a résztvevők egyértelmű véleménye szerint – színvonalas.

A vetélkedő megszervezésében, a csapatok jutalmazásában támogatónk volt az RMDSz Communitas Alapítványának művelődési főosztálya, amely a megemlékezésünket célzó pályázatunkat pozitívan bírálta el. Köszönjük támogatónknak, hogy lehetővé tette számunkra a rendezvény méltó megtartását. Hisszük, hogy az ilyen rendezvényeink megszervezésével járó többlet-munkát vállalni érdemes, mert az iskolai, órán kívüli nvelő tevékenységnek ez olyan „hozzáadott értéke”, amelyet az iskola mint intézmény nyújthat gyermekeink számára, hogy alaposabban megismerhessék szellemi értékeinket.

Szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskóla - Copyright © 2019-2019 Mihály Attila.