Szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskóla

Magyar népi tárgyi kultúránk értékei – viseletünk. Éljünk vele!

A szentegyházi Gábor Áron Líceumi Alapítvány tudatosan vállalja a magyarság szellemi értékeinek megerősítését, fejlesztését szolgáló, az önazonosság-tudatot erősítő programjait. Rendszeresen szervezzük rendezvényeinket, ahol tanulóink népviseletet hordanak: szüreti bál, szalagavató, március 15-ikei ünnepségeink, kicsengetés, stb. Ezeken a rendezvényeken, pl a szüreti bálon a XII. osztályosok mutatnak be néptáncokat; a nagykorúsítási bált a XI. osztályosok szervezik, és ők mutatnak be egy műsort, amelyben kötelező módon szerepel egy népi tánc. Március 15. (iskolai, városi szintű) megünneplésére a mindenkori végzős tanulók készülnek egy irodalmi műsorral, népi tánccal. A ballagási ünnepségen a végzős tanulók székely ruhában vonulnak fel.

Tárgyi kultúrájában is uniformizálódó világunkban különösen fontos, hogy diákjainkban éljen az igény arra, hogy szép és nemes, nagyszüleik, dédszüleik által még a mindennapokban hordott népviseletet legalább ünnepeiben megőrizze, magáénak érezze. Ebben a törekvésünkben nyújt segítséget Hargita megye Tanácsának népviseleti ruhák beszerzésére szolgáló pályázata. Az idei, sikeres részvételünk eredményeként 4 darab lány-, illetve4 db férfi-viseletet vásárolhattunk, az iskola székelyruha-tárát gazdagítandó.

A beszerzésre került székelyruhák ingyenesen kölcsönözhetőek az iskolától olyan tanulóink számára, akiknek – családjuk anyagi helyzete miatt, vagy mert pl. állami gondozásban vannak – nincs saját székely ruhájuk, így esetleg kimaradnának az olyan hagyományőrző rendezvényekből, amikor székely viselet a szokásos. Ezekkel a székelyruhákkal évekre lehet biztosítani az említett helyzetű diákok számára a részvétel lehetőségét, ugyanakkor az összetartozás tudatát erősíteni bennük is. A pályázat összértéke 3500 lej, amelyből Hargita megye Tanácsa 2800 lejjel támogatta a mi pályázatunkat.

A pályázati úton beszerzett székely népviseleti ruhák használója / haszonélvezője lesz gyakorlatilag iskolánk minden rászoruló tanulója, aki részt vesz az iskola által szervezett közösségi eseményeken. Számukra is adott lesz tehát a lehetőség – élni magyar népi tárgyi kultúránk értékeivel – viseletünket ünnepi alkalmakkor felölteni.

Iskolánk ezúton is köszöni ezt a pályázati lehetőséget!

Máthé István, projektvezető.

Szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskóla - Copyright © 2019-2019 Mihály Attila.