A Gyulai Zoltán természettudományi körverseny előkészületei Szentegyházán

Fizika körversenyként indult 1994-ben, és 1996-ban vette fel – Gábos Zoltán kolozsvári egyetemi professzor javaslatára – az iskolaalapító erdélyi magyar tudós, akadémikus, fizikus Gyulai Zoltán nevét. Legutóbb 2012. februárban volt a szentegyházai Gábor Áron Szakközépiskola, az akkor éppen XXII. alkalommal megrendezett körverseny házigazdái, és a fizika körversenyt - természettudományi körversennyé alakítottuk át. A természettudományok társadalmi megítélésének romlása, az irántuk megnyilvánuló bizalom és érdeklődés csökkenése sajnálatos tény. De mi úgy éreztük, erre szükség van, amikor a XXI. században a tudás-alapú társadalom épül fel mindenütt a világon, ahol a lakosság műveltsége, képzettsége és a munkaerőpiac igényei – követelményei a kellő természettudományos alapot megkövetelik.

A körverseny házigazdája a 2016/2017-es tanévben ismét a mi iskolánk lesz, a verseny résztvevői Hargita, Kovászna és Brassó megyei középiskolások, összesen 6 középiskola: a XXVII. fordulón meghívást kap a Baróti Szabó Dávid Középiskola Barótról, a Mikes Kelemen Főgimnázium Sepsiszentgyörgyről, a Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhelyről, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium. A verseny szabályzata szerint, minden iskolából osztályonként 3 fős csapat vehet részt (Vll-Xll. osztályosok), legfeljebb 18 tanuló iskolánként. A versenyen fizika, kémia és biológia feladatok, tesztek és kísérletek is szerepelnek, amelyeket a házigazdák készítenek elő. A verseny megszervezése a következő szakaszokban történik:

I.szakasz: a jutalomkönyvek megvásárlása. A verseny szabályzata alapján, a legjobb eredményeket elérő tanulókat évfolyamonként díjazzuk (l., ll., lll. díj, dicséret), és különdíjakat is osztunk. Ez a szakasz már lejárt, megvásároltuk a jutalomkönyveket és a kísérletek előkészítéséhez szükséges eszközöket, vegyszereket és más fogyóanyagokat a szentegyházai Városi Tanács által meghirdetett és nyertes pályázat alapján.

A II. szakaszban a tulajdonképpeni verseny lebonyolításra kerül sor, ezt követően a dolgozatok kijavítása és értékelése történik. Erről a versenyről azt kell tudni, hogy egy pár líceum közös kezdeményezése, és nem részesül semmilyen állami támogatásba, de nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult, mert magyar nyelven zajlik, kb. azonos szintű iskolák diákjai vesznek részt, jó a verseny- szellem, és a természettudományok felé irányítja-segíti a tanulók érdeklődését.

Máthé István

projektvezető tanár