Kriza János
Megemlékező ünnep

A 200 éve született Kriza Jánosra, népköltészeti gyűjtőre, íróra, nyelvészre és tudós püspökre emlékeztünk 2011. májusában. Verses-zenés műsorral tisztelegtünk Kriza emléke előtt, és az iskola dísztermében felavattuk Bodó Levente szobrászművész-tanár emlékplakettjét.