Gábor Áron Líceumi Alapítvány

Szentegyháza, Hargita megye

Beszámoló

a „Zágon felé mutat…” című programról

Vetélkedő Mikes Kelemenről és koráról

Az idei, 2015. esztendő Mikes – emlékév, a Törökországi levelek szerzője születésének 325. évfordulója okán. A Gábor Áron Líceumi Alapítvány is megemlékezett erről a jeles művelődési eseményről. Az ünnepi formában zajló megemlékezés folytatta az immár 25 éve meglévő hagyományát az irodalmi – történelmi vetélkedőinknek, amelyeken keresztül iskolánk tanulóinak a figyelmét – érdeklődését a közösségi értékek, a történelmi múlt és a nemzeti kultúra olyan eseményei, személyiségei felé kívánjuk fordítani, amelyek a megérdemeltnél kevesebb figyelmet kapnak az iskolai irodalom- és történelem – tanításban, de amelyeknek ismerete a humán műveltségnek és a közösségi tudatnak fontos része kell, hogy legyen. A vetélkedő közönség jelenlétében zajlott, tehát az iskola diákjai nagy része – a közvetlen módon érintettek - számára tanulságokat kínál: megismerkedtek a történelmi korral és a Leveleskönyv írójának személyiségével, akire ebben az évben ünnepi műsorral és csapatvetélkedővel emlékeztünk, ugyanakkor részeseivé váltak egy komoly közösségi élménynek.

Az idei vetélkedőnk témája – „Zágon felé mutat…”- azt célozta meg, hogy a diákjaink – az iskolai tananyagon túl – ismerjék meg alaposabban nemzeti közösségünk múltját, tanulják meg becsülni eleik rájuk hagyott örökségét. Ebbe a sorba illeszkedett, születésének 325. évfordulója kapcsán, a Mikes Kelemenről és koráról szóló történelmi vetélkedő, illetve az irodalmi megemlékező műsor.

Ez a verseny egy jól „bejáratott” művelődési tevékenység folytonosságát őrizte meg, ráirányítva a figyelmet az erdélyi magyar irodalom egy jeles alakjának életére és műve máig ható értékére, akárcsak a megidézett korszak történelmi hátterére, erősítve a közösségi tudatot a gimnáziumi és a középiskolás korú diákokban. A verseny és a rövid irodalmi műsor a 325 éve született Mikes Kelemenre és korára emlékezett, a vetélkedő a csapatok Mikes Leveleskönyvének irodalmi értékeire és II. Rákóczi korára vonatkozó ismereteit vette számba. Versenyezve sikerült a magyar szépprózanyelv megteremtőjének emléke előtt tisztelegni. A csapatvetélkedő résztvevői az iskola osztályait képviselő háromfős csapatok voltak; a megszokott módon meghívtuk a két helybéli gimnázium és a két legközelebbi település. Kápolnásfalu és Lövéte diákcsapatait is (a kápolnási Kriza János Általános Iskola két csapattal vett részt a versenyen).

A vetélkedő megszervezésében, a jutalomkönyvek biztosításában főtámogatónk a RMDSZ alapítványa, a Communitas volt. Jól felkészült csapatok jó hangulatú vetélkedője volt a Mikes – versenyünk. Reményeink és szándékunk szerint jövőre is lesz folytatás!.