A szentegyházi “Hófehérke” Napközi Otthon és a 3-as számú óvoda 2012. szeptember 1-től a “Gábor Áron” Technikai Líceum tagintézménye.

Az intézmény 4 magyar tannyelvű csoportot napközi otthonos programmal, 2 magyar csoportot normál programmal működtet.

Az intézményt jelenleg 127 gyerek látogatja. A gyerekek biztonságáról,  foglalkoztatásáról és óvodai ellátásáról 10 óvodapedagógus, 1 gazdasági alkalmazott és 3 kisegítő személyzeti alkalmazott gondoskodik.

A csoportok meghatározásánál, törekszünk a 15-20 fős csoportok kialakítására, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait, a szülők és a gyermekközösségek igényeit.

Az évek során folyamatosan modernizáltuk az épület belterét, kellemes, derűs és biztonságos légkört kialakítva a régi épületekben. Jól felkészült óvodapedagógusaink változatos és értékes programokat szerveznek gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Oktató-nevelő munkánk során, a különböző készségek, jártasságok és képességek fejlesztése mellett, különösen nagy hangsúlyt fektetünk a népi hagyományok ápolására, az egészséges életmód kialakítására, a környezetvédelemre, mindezzel elősegítve a gyermekek személyiségének fejlődését.

Minden évben intézményünk megszervezi a “Kör, kör, ki játszik?” hagyományőrzési találkozónkat, amelyen részt vehetnek a gyermekek különböző kézműves foglalkozásokon.