Lezárult a Gábor Áron - emlékév

Születésének 200., és halálának 165. évfordulója


Nálunk az emlékév a 2014. március 15-ei ünnepséggel kezdődött, és Az 1848/49 –es forradalom és szabadságharc a Székelyföldön, Gábor Áron életútja” című történelmi vetélkedővel 2015. december 10-vel zárult. Rendkívül gazdag és közösség emlékezetünkben maradandó nyomot hagyó eseményekben gazdag volt a Gábor Áron – emlékév.

Ez volt a témája – apropója a XII. osztályosok március 15-ei ünnepi műsorának. Mindeközben a helyi amatőr Ködszurkáló Színi Kör tagjai, köztük az iskola tanulói is, Kiss László színművész irányításával és közreműködésével, bemutatták Sombori Sándor: Gábor Áron c. színművet a diákjaink számára.

Az eresztevényi kopjafa – erdőben, amelyeket a hősre emlékező települések állítottak, összesen huszonegy kopjafát avattunk fel július 31-én, de ez a szám azóta már nőtt; többek között a Hagyományőrző Huszáregylet is állított kopjafát az emlékparkban.

2014. augusztus 30-án Kézdivásárhelyen tudományos konferencia zajlott Gábor Áron születésének 200. évfordulója alkalmából. Részvételünket ezen az eseményen ugyancsak a székely nemzet hőse előtti emlékező tisztelgésként szántuk.

2014 október 3 –ikán emlékjel – állításra került sor a mi „házunk táján”: a Gábor Áronról elnevezett Emlékezés parkjában, meghitt ünnepségen felszenteltük a két kopjafát, amely emlékjelt állít, az egyiket Gábor Áronnak, iskolánk névadójának, a másikat székely nagyjaiknak.

December 6-án Bereckben, az ágyúöntő székely ezermester szülőfalujában a záró hét megnyitóján vettünk részt, a Fili (a szentegyházi Gyermek-fiharmónia) muzsikusaival – kórusával és a kopjafa – állító Hagyományőrző Huszáregylettel együtt.

December 10-én iskolánk tanulói az évente hagyományosan megrendezett történelmi vetélkedő idei rendezvényével zárta az emlékévnek szentelt eseménysort. A versenyre meghívtuk a helybeli két gimnáziumi intézmény, valamint a lövétei és a kápolnásfalui iskolák egy-egy nyolcadikos csapatát. Ők egymással versengtek, míg a mi iskolánk diákjai minden osztály képviselő csapatban mérték össze tudásukat a már említett történelmi vetélkedőn, „Az 1848/49 –es forradalom és szabadságharc a Székelyföldön, Gábor Áron életútja” témában.

A vetélkedőn elnyert jutalomkönyvek a Szentegyháza városi Tanács által

meghirdetett pályázaton elnyert pénzalapból sikerült biztosítani. Köszönet a városi Tanácsnak a támogatásért!

A záróeseményt Egyed Ákos történész, akadémikus levélben köszöntötte. A tudós professzor levelében meggyőződését fejezte ki, hogy az emlékbizottság munkája sikeres volt: ma sokkal többen és sokkal többet tudnak Gábor Áronról, mint korábban bármikor. Különös fontosságúnak tartja az Ágyúba öntött harangok tanulmánykötetet, amely – mint fogalmaz – hosszú ideig megkerülhetetlen lesz mindazok számára, akik tudományos szándékkal vagy méltó publicisztikai hozzáállással foglalkoznak Gábor Áron életével és tetteivel. A kötet legfőbb mondanivalója az, hogy Gábor Áronnak döntő szerepe volt abban, hogy Háromszéknek 1848–1849-ben sikerült a magyar szabadságharcban kivételes történelmi szerepet vállalnia és teljesítenie.

Gábor Áron nemcsak Háromszéknek és Székelyföldnek, de az egész magyar történelemnek olyan szolgálatot tett, amellyel kiérdemelte a magyar nemzet hőse címet. Talán nem túlzás ma azt mondani, hogy Gábor Áron jelképezi az igazi székely alkotóerőt és helytállást – írja Egyed Ákos, hozzátéve, példájából erőt meríthetünk, amikor napjainkban Háromszéknek újra bizonyítania kell az ő jelszava szerint: a szülőföld védelme mindenekfelett való nemzeti közügy. 

Máthé István