Mint egy rendhagyó irodalomóra - hasznos volt

A szentegyházai Gábor Áron Szakközépiskola évente sorra kerülő rendezvénye zajlott néhány napja, pontosabban október 25-én: a kialakult házi hagyomány szerint, a magyar történelem, a magyar kultúra jeles személyiségei, eseményei előtt tisztelgő rendezvény részesei lehettek az iskola diákjai. Idén a Fazekas Mihály – emlékév tiszteletére szerveztünk vetélkedőt diákjaink és a két helybéli általános iskola egy-egy csapata részvételével.

Immár többéves múltja van, hogy hol történelmi, hol irodalmi témájú vetélkedőt szervezünk diákjaink számára, hogy a versenyekre készülve, múltunk – műveltségünk olyan értékeivel ismerkedhessenek meg a diákok, amelyek vagy kiszorulnak a tanterv kereteiből, vagy méltatlanul kevés figyelem fénye jut nekik. Ebben az évben a diákok Fazekas Mihály életéről – koráról, a Lúdas Matyi c. elbeszélő költeménye ismeretéről és a Fazekas-féle Füvészkönyvben is leírt, környékünkön is honos gyógynövényekben való jártasságukról adtak számot a csapatvetélkedőn. A 250 éve született magyar költő és botanikus az egyik első ragyogó csillaga a magyar irodalomnak és tudománynak: a Lúdas Matyi szerzője, tudósként az első magyar nyelvű tudományos botanikai rendszerezés és növény-meghatározó könyv társszerzője.

Mindenik osztály egy-egy, háromtagú csapattal vett részt a versenyen. A megelőző évek gyakorlatához híven, meghívtuk a két helybéli általános iskola, a Mártonffi János Általános Iskola, illetve a Tamási Áron Iskola csapatait is. A résztvevőket értékes könyvekkel jutalmaztuk, a tevékenységet pályázati úton támogató Communitas Alapítványnak köszönhetően. Egyfajta rendhagyó irodalomóra volt ez a vetélkedő, információ - gazdag, tartalmas és – a résztvevők egyértelmű véleménye szerint – színvonalas.

A vetélkedő megszervezésében, a csapatok jutalmazásában támogatónk volt az RMDSz Communitas Alapítványának művelődési főosztálya, amely a megemlékezésünket célzó pályázatunkat pozitívan bírálta el. Köszönjük támogatónknak, hogy lehetővé tette számunkra a rendezvény méltó megtartását. Hisszük, hogy az ilyen rendezvényeink megszervezésével járó többlet-munkát vállalni érdemes, mert az iskolai, órán kívüli nvelő tevékenységnek ez olyan „hozzáadott értéke”, amelyet az iskola mint intézmény nyújthat gyermekeink számára, hogy alaposabban megismerhessék szellemi értékeinket.Nagy Eszter

tanárnő