Gábor Áron Technológiai Líceum Szentegyháza
Hófehérke Óvoda Szentegyháza

Pszicho-pedagógiai Kabinet

Pszicho-pedagógiai Kabinet órarendje az iskolaérettségi felmérés időszakában

Keddenként, 2019. március 5, 12 és 19-én:
9 – 11 – Hófehérke Napközi Otthonban
11 – 13 – Hófehérke Óvodában
Megjegyzések:
• Az iskolaérettségi felmérés a szülő kérésére és a szülő jelenlétében történik!
• Típuskérés az óvónőktől igényelhető és a kitöltés után a Gábor Áron Technológiai Líceum titkárságán iktattatni kell.


Tankó Csilla igazgatónő

Denumirea unităţii de învăţământ:

LICEUL TEHNOLOGIC „GÁBOR ÁRON” VLĂHIŢA

Structura: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TAMÁSI ÁRON” VLĂHIŢA

Datele de contact ale unităţii de învăţământ:

Str. Mihai Eminescu Nr.11., Nr. telefon, fax: 0266246131/ 0266246897,

e-mail: gs.gaboraron@eduhr.ro, pagina web: www.lgav.ro
Planul de şcolarizare pentru clasa pregătitoare în anul şcolar 2015/ 2016:


Nr.clase

pregătitoare

Circumscriţia de înscriere

Numele învăţătorului
2

Aleea Teilor

Intrarea Cerbului

Mina Lueta

Str. Budai Nagy Antal

Str. Eroilor

Str. Gábor Áron

Str. József Attila (cartier)

Str. Mihai Eminescu (cartier)

Str. Muncitorilor

Str. Muzeului

Str. Nouă

Str. Podişului

Str. Progresului

Str. Rákos

Str. Spitalului

Str. Ştrandului

Str. Turnătorilor


Am considerat drept o sarcină prioritară crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea claselor pregătitoare. Este important să se creeze bazele intrării în sistemul şcolar, tocmai de aceea am urmărit crearea unui mediu în care copilul mic se simte bine. Învăţarea în şcoală ocupă o mare parte a timpului în viaţa umană. De aceea este importantă pentru copii prima întâlnire, prima impresie. Copiilor din clasele pregătitoare le-am creat o ambianţă prietenoasă cu copiii. Spaţiile destinate lor se află într-o clădire distinctă, separate de celelalte clase, au coridor şi bloc sanitar propriu. În sălile claselor pregătitoare dispunem de condiţii ergonomice excelente: căldură permanentă, pereţii Colorado, înzestrate cu surse de lumină naturală şi artificială, cu covoare amuzante şi cu mobilier. Grupele dispun de echipamente necesare activităţilor:

- materiale didactice bogate şi variate;

- echipamente sportive,

- compilaţii (pachete) de jocuri;

- colţul pentru jocuri.